Misja Eucharystia

Apostolstwo Sakramentu Miłości

Na przestrzeni dziejów Bóg wybierał ludzi, którzy doświadczywszy w sposób szczególny głębi Jego miłości eucharystycznej, świadczyli o niej wobec współbraci.

Nasz projekt to droga do odnowy kultury sakramentalnej. Droga, która prowadzi do refleksji, że naszą największą wartością jest to, że Bóg oddał za nas życie i stał się dla nas pokarmem!

Dawanie świadectwa o Bogu, który wcielił się w człowieczeństwo, umarł za nas, zmartwychwstał i żyje, jest zawsze wielowarstwowe. Jedną z nich, niewątpliwie bardzo ważnych i wyjątkowo aktualnych, jest szczególny rodzaj radości obradowania tego, kto wierzy w Boga, ufa Jemu i mówi o Nim innym. Wyrasta ona z naszego serca i umysłu, z całego naszego życia, które w świetle wiary odzyskuje sens i pełniejsze znaczenie, nawet kiedy trudne zdarzenia lub cierpienia, pogłębiają naszą wiarę. 

Zostań Apostołem Sakramentu Miłości!